Gratis online cursus

Wat is chronische pijn?

Gratis online cursus van Retrain Pain leert u op een wetenschappelijk onderbouwde manier het verminderen van de symptomen en het terugkeren naar het leven dat u wilt leven.

Deze online mini cursussen (nederlands, maar ook in vele andere talen) vindt je hier:  retrainpain.org

 • Begrijp pijn   (8 lessen van 1 minuut)
 • Geest en doelen   (7 lessen van 1 minuut)
 • Slaap en pijn   (5 lessen van 1 minuut)
 • Medicijnen   (4 lessen van 1 minuut)
 • Relaties   (2 lessen van 1 minuut)

Meer over chronische pijn:

Waarom heb je pijn?

Meestal bewijst pijn je een dienst, vooral wanneer ze plots opkomt (acute pijn). Je zenuwstelsel werkt als een alarmsysteem. Het waarschuwt je voor gevaar en helpt je om je te beschermen.

Acute pijn en chronische pijn: wat is het verschil?

Acute pijn:

 • is recent;
 • duurt minder dan 6 weken;
 • is meestal het gevolg van een letsel.

Chronische pijn:

 • duurt langer dan 3 maanden;
 • is heel vaak niet (meer) het gevolg van een letsel;
 • komt doordat je zenuwstelsel overgevoelig is geworden, en je alarmsysteem tilt slaat.
Wat gebeurt er bij chronische pijn?

Chronische pijn is het resultaat van verschillende mechanismen. Naargelang dat mechanisme, spreken we van:

 • nociplastische pijn:
  • Er is meestal geen letsel (meer) aanwezig.
  • Je zenuwstelsel is overgevoelig geworden.
  • Chronische pijn heeft vaak met dit mechanisme te maken.
 • neuropatische pijn:
  • Er is sprake van een letsel of een aandoening aan je zenuwen.
 • nociceptieve pijn:
  • Er is sprake van een letsel of een ontsteking elders in je lichaam (en dus niet aan je zenuwen).

Vaak verklaren meerdere mechanismen de pijn. Zelfs als je een letsel hebt, dan kan je zenuwstelsel nog overgevoelig worden. Die overgevoeligheid ligt meestal aan de basis van de pijn, meer dan het letsel zelf.

Lees het hele artikel verder op de website van: gezondheidenwetenschap.be

Wachten tot chronisch (neuropatische) pijn overgaat