Wauw, voor veel mensen is er goed nieuws. De Pedicure praktijken mogen officieel weer open per 11 mei. Ik ben blij dat er weer duidelijkheid is en dat ik iedereen met voetklachten weer  mag helpen.

Wel is het van belang om heel voorzichtig op te starten. Eerst zal ik de mensen benaderen voor medisch noodzakelijke voetzorg. Daarna neem ik contact op met iedereen die vanaf 13 maart een afspraak met mij had staan. Nieuwe afspraken en nieuwe (niet medische) cliënten zullen daarom moeten wachten tot er ruimte is.

Helaas zijn de kosten voor bescherm en gebruiksmaterialen enorm de pan uit gerezen door schaarste. Deze kosten worden dan ook doorberekend in de pedicure tarieven. Hopelijk is dit tijdelijk, maar voor nu is het even niet anders.

Ik heb regels in de praktijk om hygiëne te waarborgen.

  • Bij (ook milde) klachten zegt u de afspraak af. (Er zijn geen kosten en u wordt op de spoedlijst gezet)
  • Bij binnenkomst praktijk desinfecteert u de handen en krijgt u een gelaatsmasker op of u neemt zelf een mondmasker mee. Er zijn wegwerphandschoenen aanwezig die u mag gebruiken.
  • Hoesten en niezen in de elleboog ! We houden ons aan de Corona regels.
  • Er hangt een plastic zeil tussen u en mij, omdat de afstand van 1,5 meter tijdens behandeling niet gehaald kan worden.
  • Na iedere behandeling is een grondige schoonmaak nodig, daarom worden er o.a. geen handdoeken gebruikt en is er geen koffie-thee.
  • Betaling graag met de pin
  • Bewaar de afstand van 1,5 meter tot mij en andere bezoekers. We spreken elkaar erop aan als deze grens per ongeluk wordt overschreden.

Ik ga ervan uit dat u begrip ervoor heeft dat het nog een poosje duurt, voordat we de achterstanden hebben ingehaald. U zult wellicht nog lang moeten wachten tot u aan de beurt bent. Ik begrijp dat dat heel vervelend is.

Voor advies of met bijzonderheden kunt u altijd contact met mij opnemen per email, whatsapp, voicemail.

Groetjes, Ingrid

We mogen weer open (maar voorzichtig)