Lopende pedicure afspraken geannuleerd

Vanaf 15 december is er een lockdown afgekondigd. Dat betekend dat alle pedicure afspraken vanaf dan zijn geannuleerd. Cosmetische, reguliere pedicure behandelingen zijn niet toegestaan.

Cliënten met medisch noodzakelijke voetzorg

De medische zorg mag tijdens de lockdown doorgaan. U wordt persoonlijk gebeld voor overleg en het maken van een nieuwe afspraak.
(De behandeling wordt veilig en verkort uitgevoerd volgens corona protocol)

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

  1. Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
  2. Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
  3. Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of wond.
  4. Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
  5. Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden. 
  6. Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking. 
  7. Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4.
    De medisch pedicure werkt volgens het door de podotherapeut opgestelde persoonlijke behandelplan.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

 

Voetzorg tijdens de lockdown