Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit heeft consequenties voor de pedicure en medisch pedicure.

Pedicures en medisch pedicures registreren meer gegevens van hun patiënten, ook op het gebied van hun gezondheid. Gegevens over de gezondheid behoren tot de gevoeligste persoonsgegevens die er zijn. Deze gegevens zijn dan ook niet voor niets wettelijk extra beschermd.

  • De pedicure moet aantonen dat de praktijk in overeenstemming met de AVG handelt.
    • welke persoonsgegevens er worden vastgelegd en met welk doel
    • waar deze gegevens vandaan komen
    • en met wie ze eventueel gedeeld kunnen worden
  • Als cliënt kunt u altijd vragen om gegevens te corrigeren of te verwijderen.
  • Ik doe dat met een toestemmingsformulier. Wanneer ik, als pedicure, gezondheidsgegevens en/of foto’s vastleg in de patiënten administratie wordt u verzocht deze te ondertekenen.
Invoering nieuwe privacywet (AVG)